Overzicht vragenlijsten

In onderstaand schema ziet u een overzicht van vragenlijsten, welke nuttig kunnen zijn om af te nemen bij mensen met ALK of  SOLK.
In de linker kolom staan de originele vragenlijsten en in de middelste kolom vindt u een aangepaste versie van de vragenlijsten, zoals ze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Om te zorgen voor een uniforme stijl, zijn bepaalde elementen van de vragenlijsten aangepast in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
De instructie werd zo mogelijk aangepast naar: “Geef aan in hoeverre de volgende uitspraken voor u van toepassing zijn.”. Er werd een antwoordschaal gebruikt van 0 (helemaal niet van toepassing) tot 4 (heel erg van toepassing).
Tenslotte wordt in de tekst aan klachten gerefereerd als “mijn lichamelijke klachten”.

Schema | Overzicht van vragenlijsten

Originele vragenlijstAlternatieve versieDomein
Active Engagement, Protective Buffering and Overprotection (ABO)ABO OVB altManier waarop partner omgaat met klachten
Alternatieve versie: alleen subschaal overbescherming'
Body Consciousness Questionnaire (BCQ)BCQ_PB_altLichaamsbewustzijn
Alternatieve versie: alleen subschaal 'private body'- gevoeligheid voor lichamelijke sensaties
Illness Management Questionnaire (IMQ) subschaal 'focusing on symptoms'(factor III)IMQ_altPreoccupatie met lichamelijke klachten
Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-r)IPQ-r_ATT altZiektebeleving
Alternatieve versie: alleen subschaal çauses'- toegekende oorzaken van klachten (attributies)
Injustice Experience Questionnaire (IEQ)IEQ_ERNST altErvaren onrecht/onvoldoende erkenning
Alternatieve versie: alleen subschaal 'ernst'
Long-term Difficulties Inventory (LDI)LDI altLangdurige stressoren/moeilijkheden
Pain Catastrophizing Scale (PCS)PCS altDoemdenken (catastroferen)
Patient-Docter Relationship Questionnare (PDRQ-9)PDRQ-9 altWaardering relatie met (huis)arts
Pijn Coping Inventarisatie lijst (PCI)PCI altOmgaan met klachten (coping)
Pittsburgh Slaapkwaliteit Index (PSQI)Ervaren slaapkwaliteit
RAND-36Kwaliteit van leven
Self-Efficacy Scale (SES)SES altErvaren controle over klachten
Social Support and Pain Questionnaire (SPQ)SPQ altSociale steun bij klachten
Tampa Scale for Kinesophobia (TSK)TSK altBewegingsangst
Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)TAS 20 altMoeite met het waarnemen, interpreteren, uiten en bespreken van emoties (alexithymie)
VierDimensionale Klachtenlijst (4DKL)Angst- en stemmingsklachten en lichamelijke klachten
Whiteley Index (WI)WI altZiekteangst
Ziekte Cognitielijst (ZCL)ZCL ACC HLP altGedachten over klachten
Alternatieve versie:
alleen subschalen 'acceptatie'en 'hulpeloosheid'
Ziektecognitielijst samengevoegdGedachten over klachten

Beknopt overzicht van vragenlijsten die door clinici en onderzoekers gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van deze maladaptieve reacties op lichamelijke klachten.